ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Το Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων “ΙΑΝΟΣ” του Γ.Ν.Θ. “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) συμμετέχει στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ & ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 20:00, στην Αποθήκη 8, Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Καθ’ όλη τη διάρκεια της...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων Ατόμων ‘’ΙΑΝΟΣ’’ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΧΕΔiΑ» της εγκεκριμένης Πράξης ΤΟΠΕΚΟ με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Νομού Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ...