ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017