Προφίλ

Ιστορική Αναδρομή

Το Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων ‘ΙΑΝΟΣ ’του Ψ.Ν.Θ. αρχίζει τη λειτουργία του το 1992, με την έναρξη λειτουργίας του Πολυδύναμου Συμβουλευτικού Σταθμού και της Θεραπευτικής Κοινότητας Καρτερών. Αντικείμενο του Τμήματος είναι οι εξαρτήσεις από ψυχοδραστικές ουσίες. Το 1993 λειτουργεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Mονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης ‘Χρήστος Ρογκότης’. Παράλληλα οργανώνονται και λειτουργούν μέχρι σήμερα, η μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης, η μονάδα Εξωτερικής Θεραπείας, το Πρόγραμμα Στήριξης Οικογένειας κ.α.

Ιδεολογία του Τμήματος

Το πρόβλημα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά δεν είναι κυρίαρχα ιατρικό. Πλήθος παραγόντων (κοινωνικοί, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί), ευθύνονται για την εξάπλωση του φαινομένου. Στόχος του Τμήματος είναι η παρέμβαση σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Αυτό σημαίνει ότι το Τμήμα προσεγγίζει, κατευθύνει και παρακολουθεί το εξαρτημένο άτομο σε όλες τις φάσεις τόσο της εξάρτησης όσο και της απεξάρτησης του μέχρι την ολοκληρωμένη επανένταξη του στον κοινωνικό ιστό. Στο Τμήμα εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα που επεξεργάζεται η ομάδα των θεραπευτών και απευθύνεται στον εξαρτημένο με τη μορφή ενός συμβολαίου και μιας συμμαχίας, στοχεύοντας κυρίως στην απεξάρτηση αλλά και σε κάθε άλλη μορφή βοήθειας. Επομένως, θεωρείται αυτονόητη επιτυχία και η μείωση της συχνότητας και της ποσότητας της χρήσης στα ελάχιστα όρια. Το θεραπευτικό πρόγραμμα είναι ‘φιλελεύθερο – δημοκρατικό’ και κατά συνέπεια εύκαμπτο. Οικοδομεί στα υγιή τμήματα της προσωπικότητας του εξαρτημένου και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της προσωπικής ευθύνης και στην κοινωνικοποίηση. Σκοπός είναι η υπεύθυνη συμμετοχή και όχι η ανεύθυνη υπακοή.

Η θεραπευτική ομάδα

Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο, ευαισθητοποιημένο και αποφασισμένο να εργαστεί δημιουργικά στον ευαίσθητο χώρο των εξαρτημένων. Η λειτουργία της θεραπευτικής ομάδας είναι οριζόντια και αντιιεραρχική με σεβασμό και αποδοχή των ειδικών ρόλων του κάθε μέλους, χωρίς να παραγνωρίζεται ότι οι τελικές ρυθμίσεις υπόκεινται στη νομοτέλεια του δημόσιου χαρακτήρα της εργασίας.