Επικοινωνία


Στοιχεία επικοινωνίας

Αναγεννήσεως 13, 5ος ορ. 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310 550 919, Φαξ : 2310 550 555
Email : infoianos@psychothes.gr