Τομέας Πολιτισμού

Η Ομάδα Πολιτισμού του Θεραπευτικού Προγράμματος «ΙΑΝΟΣ» δημιουργήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2008, έπειτα από την αναγνώριση την αναγκαιότητας για διασύνδεση των Θεραπευτικών Δομών του Τμήματος «ΙΑΝΟΣ», στην διοργάνωση και διεξαγωγή δράσεων που αφορούν στην δημοσιοποίηση του θεραπευτικού έργου του Προγράμματος και στην ενημέρωση – πληροφόρηση – ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου στο θέμα της απεξάρτησης.

Τα μέλη της Ομάδας Πολιτισμού προέρχονται από το σύνολο των δομών του Θεραπευτικού Προγράμματος και εκπροσωπούν διαφορετικές ειδικότητες. Η σύνθεση αυτή στόχο είχε να εκφραστεί στο σύνολό της η πορεία και η εξέλιξη του θεραπευτικού έργου που λαμβάνει χώρα, καθώς και η διαφορετικότητα των παρεμβάσεων στα διαφορετικά στάδια-βήματα της πορείας αυτής. Η ξεχωριστή εμπειρία του κάθε μέλους της ομάδας, ανάλογα με το χώρο τον οποίο εκπροσωπεί, και η διαφορετική θεώρηση της ίδιας της εξάρτησης που προκύπτει μέσα από την εκπαίδευση την οποία έχει δεχθεί, πλουτίζει την ομάδα και την καθιστά ικανότερη στο να διακρίνει και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στο στόχο της.

Η Ομάδα Πολιτισμού αναλαμβάνει ως έργο:

  • Συμμετοχή /Οργάνωση /Διεξαγωγή ημερίδων και συνεδρίων που άπτονται του αντικειμένου του προγράμματος.
  • Προβολή και δημοσιοποίηση του Θεραπευτικού Προγράμματος «ΙΑΝΟΣ» μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων.
  • Οργάνωση δραστηριοτήτων που εμπλέκουν το σύνολο των θεραπευτικών δομών του «ΙΑΝΟΣ», προσωπικό και μέλη και προάγουν το μήνυμα της απεξάρτησης.

Δράσεις:

  • Χριστουγεννιάτικη Δράση στη Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 26/06/2009
  • Συμμετοχή στο Φεστιβάλ της Κ.Ν.Ε.
  • Μουσική εκδήλωση Χριστούγεννα 2009 στη Θ.Κ. Καρτερών