Πρόγραμμα Στήριξης Οικογένειας

Το Πρόγραμμα Στήριξης Οικογένειας απευθύνεται σε γονείς και συγγενείς των οποίων τα παιδιά είναι ενταγμένα σε κάποια από τις δομές του “ΙΑΝΟΣ”. Η συμμετοχή των γονέων είναι εθελοντική. Ωστόσο, κρίνεται ουσιαστική και πολλές φορές απαραίτητη για τους ίδιους όσο και για την πορεία του εξαρτημένου στην προσπάθεια του για απεξάρτηση.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Στήριξης Οικογένειας, πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές συναντήσεις. Στόχος των ομαδικών συναντήσεων είναι η ενδυνάμωση του γονεΐκού ρόλου και η αλλαγή/βελτίωση των συμπεριφορών που οδηγούν σε οικογενειακές συγκρούσεις οι οποίες συντηρούν την εξάρτηση.

Η θεματολογία αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην οικογενειακό σύστημα (σχέσεις μεταξύ συζύγων, σχέσεις γονέων – παιδιών), την ανάπτυξη ορίων, τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων, τις δεξιότητες επικοινωνίας κ.α.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ατομικών συμβουλευτικών συναντήσεων σε γονείς των οποίων τα παιδιά δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε κάποια από τις δομές του “ΙΑΝΟΣ”.