Συμβουλευτικός Σταθμός

Η πρώτη επαφή ενός εξαρτημένου με το πρόγραμμα είναι αποφασιστικής σημασίας για την κινητοποίηση και δέσμευση του στη θεραπεία.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός λειτουργεί σε χώρους του Νοσοκομείου κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Οργανωτικά αποτελεί το ‘στρατηγείο’ του Τμήματος. Πρόκειται για την υπηρεσία υποδοχής στην οποία απευθύνονται πρώτα οι προσερχόμενοι για βοήθεια. Σε χώρους φιλικούς και άνετους παραλαμβάνει κάθε προσερχόμενο με βασικό στόχο τη «γόνιμη διαπραγμάτευση» μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής πρότασης και την παραπομπή του στις κατάλληλες θεραπευτικές δομές του Τμήματος.

Η κατανόηση του προβλήματος, η ψυχιατρική και ψυχολογική διερεύνηση, η λήψη πλήρους κοινωνικού ιστορικού, η έρευνα οικογένειας και η εκμετάλλευση κάθε λεπτομέρειας που έχει να κάνει με το εξαρτημένο άτομο αποτελούν τις βασικές λειτουργίες του Συμβουλευτικού Σταθμού.

Η πρόσβαση στο Συμβουλευτικό Σταθμό είναι άμεση, οικειοθελής και χωρίς κανένα περιοριστικό κριτήριο. Το πρώτο ραντεβού πραγματοποιείται εντός των επόμενων ημερών σε κλίμα αποδοχής και κατανόησης, με σεβασμό στις επιλογές του εξαρτημένου ατόμου.