Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης “Χρήστος Ρογκότης”

Η Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης λειτουργεί στο χώρο του Νοσοκομείου και αποτελεί μία πρότυπη μονάδα σε κτίριο σχεδιασμένο και κτισμένο αποκλειστικά για το σκοπό της σωματικής αποτοξίνωσης. Πρόκειται για τη μοναδική στο είδος της μονάδα στον Ελληνικό Σύστημα Υγείας οργανωμένη με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στόχοι της εισαγωγής στη μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης:

  • Η εξασφάλιση εγγυημένης σωματικής αποτοξίνωσης με φαρμακευτική υποστήριξη κατά τη φάση εκδήλωσης σωματικών στερητικών συμπτωμάτων.
  • Η διαφορική διάγνωση από άλλες ψυχικές νόσους που δευτερογενώς οδηγούν στην κατάχρηση ουσιών
  • Η περαιτέρω διερεύνηση της προσωπικότητας με προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων που οδήγησαν στην εξάρτηση, όπως επίσης και η παρούσα κατάσταση από πλευράς κινήτρων, ώστε να γίνει η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής πρότασης.
  • Ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και προετοιμασία για τις επόμενες φάσεις της θεραπείας

Βασική προϋπόθεση της σωματικής αποτοξίνωσης αποτελεί η παραμονή για ορισμένες ημέρες στο προστατευμένο, ελεγχόμενο και αεροστεγές περιβάλλον της μονάδας καθώς και η συμμετοχή σε μία σειρά ψυχοθεραπευτικών μεθόδων που χρησιμοποιεί η μονάδα όπως ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία υποστηρικτικού τύπου, κινητοποιητική συνέντευξη, ομάδες πρόληψης υποτροπών, ομάδες αυτοβοήθειας, ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες και γυμναστική.


Η πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 6001983, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). [Συνολικός προϋπολογισμός 168.374,78€]