Μονάδα Προετοιμασίας για τη Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών

Η Μονάδα Προετοιμασίας για τη Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών λειτουργεί στους χώρους του Νοσοκομείου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας. Αποτελεί μία εξωτερική δομή η οποία γεφυρώνει τον χρόνο μέχρι την εισαγωγή του ατόμου στη Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών στα πλαίσια της ίδιας θεραπευτικής φιλοσοφίας παρέχοντας την απαραίτητη θεραπευτική συνέχεια και ασφάλεια στους ασθενείς.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την προσπάθεια να πραγματοποιήσει το άτομο τις πρώτες μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα σου ώστε να πάρει ακόμη μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι το συνδέει με την χρήση ουσιών.

Μέσα από ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές διεργασίες, η Μονάδα Προετοιμασίας χτίζει τη σύνδεση του εξαρτημένου με τη κλειστή θεραπευτική κοινότητα Καρτερών στηρίζοντας, ενδυναμώνοντας και παγιώνοντας την απόφασή του για απεξάρτηση, εντοπίζοντας τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που μπορούν να σταθούν εμπόδια στην αλλαγή και προσφέροντας ένα πλαίσιο ασφάλειας και κοινωνικής ενσωμάτωσης απαραίτητο στην ¨μετέωρη¨ φάση της προετοιμασίας.

Η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος, η ανάληψη μικρών αλλά σημαντικών ευθυνών, η προετοιμασία για τη φιλοσοφία λειτουργίας της κοινότητας καθώς και η δυνατότητα του ατόμου να απευθυνθεί σε κάποιον σε περίπτωση δυσκολίας λειτουργούν ενισχυτικά στην προσπάθεια του για την αλλαγή.