Μονάδα Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου

Το Διαδίκτυο είναι ένας χώρος που μπορεί να προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες και δυνατότητες επικοινωνίας, ενημέρωσης, έρευνας, εκπαίδευσης και διασκέδασης, πρόσβασης σε πληροφορίες, ανταλλαγής ιδεών μέσα στην παγκόσμια κοινότητα, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, όμως, ενυπάρχουν και κίνδυνοι.

Σε καμία περίπτωση η λογοκρισία, το κλείσιμο σελίδων και ο περιορισμός της ελεύθερης έκφρασης μέσω διαδικτύου δεν είναι η λύση. Είναι σαν να κλείνεις μια ολόκληρη βιβλιοθήκη επειδή μέσα σε αυτήν υπάρχει ένα “κακό” βιβλίο.

Η σωστή παιδεία, ενημέρωση και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ιδιαίτερα στα νεαρά άτομα, θα βοηθήσει στη μείωση αυτού του φαινομένου.

Η Μονάδα Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου λειτουργεί στα πλαίσια του Δικτύου Εξωτερικών Υπηρεσιών του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων Ατόμων “ΙΑΝΟΣ”. Αποτελεί τη μοναδική δημόσια υπηρεσία στη Βόρειο Ελλάδα, η οποία ασχολείται με την προβληματική χρήση του διαδικτύου ενηλίκων καθώς και ανηλίκων (σε συνεργασία με την παιδοψυχιατρικη κλινική Παπανικολάου).

Απευθύνεται στους χρήστες και στις οικογένειες τους καθώς και σε φορείς που επιδιώκουν μια εξειδικευμένη γνώση προκειμένου να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά περιπτώσεις προβληματικής χρήσης.

Η προβληματική χρήση του διαδικτύου φέρει συνέπειες στην προσωπική, οικογενειακή, οικονομική, επαγγελματική και σπουδαστική ζωή του ατόμου, χαρακτηριστικές και άλλων μορφών εξάρτησης. Τα άτομα που εμπλέκονται σε Παθολογική Χρήση του Διαδικτύου, περνούν περισσότερο χρόνο απομονωμένοι και λιγότερο με πραγματικούς ανθρώπους στην πραγματική ζωή.

Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια της Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου;

  • Διαρκής ενασχόληση με το διαδίκτυο (σκέψεις για προηγούμενη η επόμενη δραστηριότητα στο ίντερνετ).
  • Ανάγκη για αύξηση του χρόνου χρήσης του διαδικτύου προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποίηση.
  • Επαναλαμβανόμενες, ανεπιτυχείς προσπάθειες ελέγχου, περιορισμού η διακοπής της χρήσης του διαδικτύου.
  • Παραμονή στο διαδίκτυο περισσότερο χρόνο από τον προγραμματισμένο.
  • Διακινδύνευση απώλειας σημαντικών σχέσεων, εργασίας, σπουδών, λόγω της χρήσης του διαδικτύου.
  • Ψεύδη σε μέλη της οικογένειας ή σημαντικούς άλλους προκειμένου να μην αποκαλυφθεί το μέγεθος της χρήσης του διαδικτύου.
  • Η ενασχόληση με το διαδίκτυο αποτελεί έναν τρόπο διαφυγής από τα προβλήματα η τα δυσάρεστα συναισθήματα (άγχος, κατάθλιψη, αισθήματα ματαιότητας, ενοχή).

Η Μονάδα Παθολογικής Χρήσης του διαδικτύου μέσα από ένα πλήθος θεραπευτικών παρεμβάσεων (ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία, συμβουλευτική οικογένειας, συμβουλευτική εργασίας, ψυχοεκπαιδευτικές δραστηριότητες, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, πρόληψη υποτροπής), διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με στόχο τη βαθμιαία απεμπλοκή από συμπεριφορές προβληματικής χρήσης του διαδικτύου και την καλλιέργεια μιας πιο λειτουργικής χρήσης των νέων τεχνολογιών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου” – Ψ.Ν.Θ
Τμήμα Αποκατάστασης Τοξικοεξαρτημένων “ΙΑΝΟΣ”
Αναγεννήσεως 13, Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος
/ 2310 540289
openprogr@psychothes.gr


Η πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις ‘νόμιμες’ εξαρτήσεις/Πολυδύναμο Θεραπευτικό Κέντρο για τις Νόμιμες Εξαρτήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 6001787, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). [Συνολικός προϋπολογισμός 137.588,99€]

Download Attachments