Μονάδα Εξωτερικής Θεραπείας – Πρόγραμμα Γυναικών

Η Μονάδα Εξωτερικής Θεραπείας λειτουργεί σε χώρους του Νοσοκομείου κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί δομή εξωτερικής παραμονής με ευέλικτη προσέλευση και προσαρμογή στις υποχρεώσεις του μέλους. Απευθύνεται σε εξαρτημένα άτομα που παρουσιάζουν λειτουργικότητα στον τρόπο ζωής τους, με ικανές συνθήκες κοινωνικής και επαγγελματικής υποστήριξης και τα οποία:

 • είτε δε θέλουν είτε δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο κλειστό θεραπευτικό πρόγραμμα λόγω οικογενειακών, επαγγελματικών, σπουδαστικών ή άλλων υποχρεώσεων
 • είναι χρήστες μη οπιοειδών (π.χ. ινδική κάνναβη)
 • κάνουν χρήση νέων συνθετικών ουσιών (crystal-meth, ecstasy, crack κ.α.)
 • είναι χρήστες αναβολικών ουσιών
 • κάνουν περιστασιακή χρήση
 • είναι απεξαρτημένοι με ανάγκη μακρόχρονης υποστήριξης.

Παρέχει υπηρεσίες με έμφαση στην ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία μακράς η βραχείας διάρκειας (ΓΑΨ)

Πρόγραμμα “Γυναικών” Το Πρόγραμμα “Γυναικών” δημιουργήθηκε το 2010 και παρέχει εξειδικευμένες θεραπευτικές υπηρεσίες στις εξαρτημένες γυναίκες, λειτουργώντας ως αντίβαρο στο φαινόμενο του αποκλεισμού των γυναικών από τα θεραπευτικά προγράμματα το οποίο οφείλεται:

 • στο μεγαλύτερο κοινωνικό στίγμα,
 • στην μη δυνατότητα φροντίδας των παιδιών κατά την παρουσία τους στα προγράμματα,
 • στον φόβο για εμπλοκή των κοινωνικών υπηρεσιών στο θέμα της κηδεμονίας των παιδιών,
 • στην οικονομική και συναισθηματική εξάρτηση από άντρες χρήστες,
 • στην απασχόληση στη βιομηχανία του σεξ,
 • σε θέματα σεξουαλικής/ψυχολογικής κακοποίησης.

Το Πρόγραμμα “Γυναικών” στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό της θέσης και του ρόλου της απεξαρτημένης γυναίκας στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα από τη δημιουργία συνθηκών ενδυνάμωσης, υποστήριξης και επανένταξης.