Μονάδα Διπλής Διάγνωσης

Η Μονάδα Διπλής Διάγνωσης λειτουργεί από το 2003 στεγαζόμενη μέσα στους χώρους του Νοσοκομείου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Ημέρας. Σε ένα ζεστό και φιλικό χώρο, υποδέχεται άτομα εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες που παρουσιάζουν ταυτόχρονα κάποιο σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ατόμων τα οποία παρουσιάζουν βαριά ψυχιατρική διαταραχή και παράλληλη χρήση ουσιών. Τα άτομα αυτά θεωρείται ότι λαμβάνουν την μικρότερη δυνατή ιατρική φροντίδα από όλους τους ψυχιατρικά ασθενείς. Η γενική ψυχιατρική είναι απρόθυμη να τους αντιμετωπίσει λόγω της χρήσης ουσιών, τα δε περισσότερα προγράμματα απεξάρτησης αδυνατούν λόγω απουσίας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρείται το φαινόμενο «της περιστρεφόμενης πόρτας» δηλαδή οι ασθενείς αυτοί να παραπέμπονται από τμήμα σε τμήμα με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος νοσηλείας, τεράστιες προσωπικές και κοινωνικές επιπτώσεις (άστεγοι, εγκληματικότητα, πλήρης έκπτωση λειτουργικότητας κ.α.).

Οι θεραπευτικές διαδικασίες της Μονάδας Διπλής Διάγνωσης περιλαμβάνουν τακτική προσέλευση με παρακολούθηση του ατόμου σε ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες, αθλητικές δραστηριότητες καθώς και συστηματική ψυχιατρική παρακολούθηση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Σε περίπτωση ανάγκης έκτακτης νοσηλείας του ατόμου για ψυχιατρικούς λόγους, πραγματοποιείται άμεση παραπομπή σε κλινική βραχείας νοσηλείας και παρακολούθηση από το προσωπικό της Μονάδας.

Στόχος είναι η κατανόηση εκ μέρους των ασθενών του ρόλου της χρήσης ουσιών στην ψυχιατρική τους εικόνα, η φαρμακευτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων, η προώθηση της αποχής από τις ουσίες αλλά με ανοχή των υποτροπών καθώς και η μακροχρόνια παραμονή και συμμόρφωση του ατόμου στο πρόγραμμα.