Κοινωνική Επανένταξη – Προεπανένταξη

Η Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί σε χώρους του Νοσοκομείου κοντά στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Αποτελεί το χώρο υποδοχής του μέλους που έχει ολοκληρώσει τη Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών και έχει ζητήσει την άμεση ένταξη του στην Μονάδα. Βασικός στόχος είναι η κοινωνική ενσωμάτωση του μέλους μέσα από:

  • την υποστήριξη και προώθηση της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης
  • την σταδιακή αυτονόμηση
  • την διατήρηση της αποχής
  • την πρόληψη της υποτροπής
  • την δημιουργία καινούργιων σχέσεων και τρόπων ζωής

Η Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και θεραπεία μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, νομική συμβουλευτική, διασύνδεση με φορείς της κοινότητας, κάλυψη ψυχιατρικών και κοινωνικών αναγκών καθώς και ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες (ορειβατικές εξορμήσεις, ποδηλατοδρομίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογράφος). Τα τελευταία δύο χρόνια δραστηριοποιείται ομάδα ποδοσφαίρου η οποία συμμετέχει στη διοργάνωση φιλικών αγώνων και τουρνουά ποδοσφαίρου με άλλα θεραπευτικά προγράμματα και αθλητικούς φορείς.

Ομάδας Στήριξης

Η Ομάδα Στήριξης απευθύνεται σε ασθενείς που δεν ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της Θεραπευτικής Κοινότητας και λαμβάνουν πρόωρο εξιτήριο. Η ένταξη ή μη των ατόμων στην Ομάδα Στήριξης γίνεται μετά από πρόταση της Θεραπευτικής Κοινότητας και έχει σχέση, τόσο με τον χρόνο παραμονής στην Θεραπευτική Κοινότητα, όσο και με την αιτία εξιτηρίου του μέλους από τη Θεραπευτική Κοινότητα.