Κέντρο Αρωγής

Παροχή ημερήσιων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής/νοσηλευτικής φροντίδας και υποστήριξης καθώς και υγιεινής και σίτισης, σε άτομα εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες, τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα και αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα καθημερινής διαβίωσης με στόχο την βελτίωση των συνθηκών αυτών  και την ασφαλή χρήση, την μείωση της βλάβης και την παραπομπή για  ένταξη σε θεραπευτικά προγράμματα, εάν  και  εφόσον υπάρξει αίτημα θεραπείας.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραχώρησε το κτήριο στην οδό Παπαρηγοπούλου 7. Η ανακαίνιση χρηματοδοτήθηκε από το ‘Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος’. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προσωρινά τον Οκτώβριο του 2018 και λειτουργεί από 1.2.2019.