Γραφείο Στήριξης στην Απασχόληση και στην Εκπαίδευση

Το Γραφείο Στήριξης στην Απασχόληση και στην Εκπαίδευση υποστηρίζει τα μέλη του “ΙΑΝΟΣ” να ισχυροποιήσουν τις επαγγελματικές τους αποφάσεις για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Στόχος αποτελεί η διερεύνηση των προσωπικών χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και κινήτρων του ατόμου για την ανάληψη επαγγελματικών πρωτοβουλιών. Δράσεις:

 • Διερεύνηση ατομικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Τεχνικές σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος
 • Προετοιμασία σχεδίου δράσης στην αγορά εργασίας
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
 • Πληροφόρηση για προγράμματα Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης
 • Διασύνδεση με τη Σχολική Μονάδα Απεξαρτώμενων του Ψ.Ν.Θ.
 • Δικτύωση με τα τοπικά τμήματα του Ο.Α.Ε.Δ., γραφεία Ανέργων Δημοτικών Διαμερισμάτων, Επιθεώρηση Εργασίας, Κ.Π.Α. του εκάστοτε Δημοτικού διαμερίσματος, Κ.Ε.Κ. και γενικότερα με φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 • Ενημέρωση για προγράμματα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας
 • Ενημέρωση για προγράμματα Επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών
 • Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας
 • Εργασιακά θέματα – δικαιώματα εργαζομένων
 • Στήριξη στον εργασιακό χώρο
 • Κοινωνικο-προνοιακά θέματα:ασφάλισης,προγραμμάτων επιδότησης, πάσο κ.α.(μόνο για τα μέλη της Μονάδας Επανένταξης)

Όλες οι δράσεις προϋποθέτουν την εθελοντική συμμετοχή του ενδιαφερόμενου και πραγματοποιούνται σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο.