Συνολική Εκπαίδευση Ειδικευόμενων Ψυχιάτρων

  • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ψυχιάτρων Ψ.Ν.Α.: « Θέματα εξαρτήσεων»

(Αθήνα , Ιανουάριος-Απρίλιος 2002) 

  • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ψυχιάτρων Ψ.Ν.Θ.:« Θέματα εξαρτήσεων»

(Θεσσαλονίκη , Ιανουάριος 2004)

  • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ψυχιάτρων Ψ.Ν.Θ.:« Θέματα εξαρτήσεων», 10 ώρες

(Θεσσαλονίκη , Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005)

  • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ψυχιάτρων Ψ.Ν.Θ.: « Θέματα εξαρτήσεων», 10 ώρες

(Θεσσαλονίκη , Μάϊος 2006)

  • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ψυχιάτρων Ψ.Ν.Θ.: «Ψυχικές διαταραχές οφειλόμενες σε χρήση ουσιών & Φαρμακολογία ψυχοδραστικών Ουσιών», 7 ώρες

(Θεσσαλονίκη 11.5.2016, 6.7.2016)

  • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ψυχιάτρων Ψ.Ν.Θ.: «Φαρμακολογία ψυχοδραστικών Ουσιών & Ψυχικές διαταραχές οφειλόμενες σε χρήση ουσιών & Διπλή Διάγνωση: Θεραπευτικές Επιλογές», 10,5 ώρες

(Θεσσαλονίκη 26.4.2017, 10.5.2017, 28.6.2017)

  • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ψυχιάτρων Ψ.Ν.Θ.: «Ψυχικές διαταραχές οφειλόμενες σε χρήση ουσιών & Φαρμακολογία ψυχοδραστικών Ουσιών», 3,5 ώρες.

(Θεσσαλονίκη 20.6.2018)

  • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ψυχιάτρων Ψ.Ν.Θ.: «Ψυχικές διαταραχές οφειλόμενες σε χρήση ουσιών & Φαρμακολογία ψυχοδραστικών Ουσιών», 3 ώρες.

(Θεσσαλονίκη 3.4.2019)

  • Εκπαίδευση ειδικευόμενων ψυχιάτρων Ψ.Ν.Θ.: «Θεραπεία Αποτοξίνωσης & Διπλή Διάγνωση», 3 ώρες.

(Θεσσαλονίκη 15.5.2019)